Bewegen met parkinson

De gevolgen van de ziekte van parkinson en van parkinsonnisme verstoren in meer of mindere mate de alledaagse gang van zaken. Bekende klachten die vaak voorkomen zijn beven, spierstijfheid waardoor bewegen lastig wordt, vertraging van de beweging, het verdwijnen of afnemen van automatische bewegingen en een gebogen houding.  Op termijn worden dagelijkse bezigheden als lopen, aan- en uitkleden en omdraaien in bed telkens een beetje moeilijker. Andere en veel voorkomende problemen zijn depressies, geheugenstoornissen en/of concentratieproblemen.

Inmiddels zijn er medicijnen om de symptomen te onderdrukken en te verminderen. Maar de oorzaak van de ziekte is helaas nog niet bekend, waardoor een remedie tegen de ziekte van Parkinson nog niet bestaat. De ziekte van Parkinson heeft echter geen invloed op de levensverwachting, maar zoals u boven kunt lezen wel degelijk op de kwaliteit van leven. Als de klachten er eenmaal zijn, zijn ze blijvend en zullen altijd geleidelijk toe nemen.

De rol van fysiotherapie bij Parkinson
Het is begrijpelijk dat u onzeker bent over uw mogelijkheden om te bewegen. Begeleiding door een fysiotherapeut kan daarom zinvol zijn. Het gaat erom dat u zich zo goed mogelijk in het dagelijks leven kunt blijven bewegen en dat u op een verantwoorde manier actief blijft. Bewegen heeft een positieve uitwerking op uw klachten.
Nadat een neuroloog bij u de ziekte van Parkinson heeft geconstateerd, kunt u een doorverwijzing naar de fysiotherapeut krijgen, bijvoorbeeld van uw huisarts, de neuroloog of een andere medisch specialist. Deze verwijzing wordt meestal afgegeven als er sprake is van problemen bij alledaags bewegingen. Het komt vaak voor de bewegingsproblemen leiden tot vallen en minder in beweging zijn. Terwijl in beweging blijven juist gunstig is in het voorkomen van bijvoorbeeld broze botten en obstipatie.

Uw fysiotherapeut helpt u om weer gemakkelijker, zekerder en vrijer te gaan bewegen. Zo nodig helpt hij of zij bij het onderhouden of opbouwen van uw conditie. U leert uw mogelijkheden kennen en uw zelfvertrouwen groeit. Verder kan de fysiotherapeut aandacht besteden aan specifieke dagelijkse activiteiten zoals lopen en het opstaan uit een stoel. U krijgt goede voorlichting, een essentieel onderdeel van de behandeling bij de ziekte van Parkinson. Op die manier kunt u ook op langere termijn, zonder uw fysiotherapeut, actief blijven. Het doel is immers het verbeteren of behouden van uw zelfstandigheid en veiligheid. De adviezen, behandeling en begeleiding worden afgestemd op uw situatie en hoe ver Parkinson zich bij u ontwikkeld heeft.  

Thai chi is een beweegvorm waarvoor wetenschappelijk bewijs bestaat dat het helpt bij het verminderen van Parkinson gerelateerde klachten. In onze praktijk bieden wij Thai chi aan als oefenvorm.  

Machteld Olthof & Leander Boelee zijn gespecialiseerde parkinson fysiotherapeuten. Neemt u gerust contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken. 

/ Onze praktijk is aangesloten bij het ParkinsonNet /