Aanmelden

U kunt rechtstreeks een afspraken met ons maken. Hiervoor is geen verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Tijdens de eerste afspraak vindt er altijd een gesprek plaats om uw klachten in kaart te brengen en wordt er tevens een screening uitgevoerd. De screening wordt gedaan om te beoordelen of fysiotherapie passend is voor uw klachten. Omdat tijdens de eerste zitting zowel een screening, onderzoek en dossieropzet vereist is zijn de kosten voor de eerste zitting hoger. U vindt de kosten van de verschillende soorten fysiotherapie op de pagina Tarieven’.